நேற்று 7.11.2019. பகுத்தறிவாளர் பத்மஸ்ரீ கமல ஹாசன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இறையன்பு கருவூலம் நூல் பரிசளித்த வேளை. ! கவிஞர் இரா .இரவி !

நேற்று 7.11.2019. பகுத்தறிவாளர் பத்மஸ்ரீ கமல ஹாசன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இறையன்பு கருவூலம் நூல் பரிசளித்த வேளை. ! கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்