கால் முளைத்த கனவுகள் ! நூல் ஆசிரியர் பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன் நூல் மதிப்புரை ; கவிஞர் இரா .இரவி !. நன்றி .புதிய உறவு மாத இதழ் .புதுவை .

 கால் முளைத்த கனவுகள் !
நூல் ஆசிரியர் பாவலர் கருமலைத் தமிழாழன்
நூல் மதிப்புரை ; கவிஞர் இரா .இரவி !.
நன்றி .புதிய உறவு மாத இதழ் .புதுவை .


கருத்துகள்