பொதிகை மின்னல் அறிவித்த நூல்கள் போட்டியில் ரூபாய் 3000 பொற்கிழி விருது பெற்றுள்ள "ஹைக்கூ 500 " நூல் மதிப்புரை .நெருப்பலைப் பாவலர் இராம இளங்கோவன் பெங்களூர் . நன்றி .புதிய உறவு மாத இதழ் .புதுவை .

பொதிகை மின்னல் அறிவித்த நூல்கள் போட்டியில் ரூபாய் 3000 பொற்கிழி விருது பெற்றுள்ள "ஹைக்கூ 500 "
நூல் மதிப்புரை .நெருப்பலைப் பாவலர் இராம இளங்கோவன் பெங்களூர் .
நன்றி .புதிய உறவு மாத இதழ் .புதுவை .

கருத்துகள்