10.9.2019 அன்று தற்கொலை தடுப்பு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை கல்லூரியில் நாடகம் நடத்திய மதுரை கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் .மாசாணம் உள்ளிட்டவர்களுடன் ஆசிரியர் பாலா .மற்றும்104 அமைப்பினர்

10.9.2019 அன்று தற்கொலை தடுப்பு தினத்தை முன்னிட்டு மதுரை கல்லூரியில் நாடகம் நடத்திய மதுரை கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் .மாசாணம் உள்ளிட்டவர்களுடன் ஆசிரியர் பாலா .மற்றும்104 அமைப்பினர்

கருத்துகள்