மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரை கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் நடந்த கவியரங்கம் .முன்னிலை செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி !கவிஞர் மரபு மாமணி சங்கை வீ செயராமன் எழுதிய" பெரியார் ,அண்ணா ,கலைஞர் மூவர் பரணி நூல் வெளியீட்டு விழா.படங்கள் இனியநண்பர் கவிஞர் கு.கி.கங்காதரன் கை வண்ணம்

மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரை கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் நடந்த கவியரங்கம் .முன்னிலை செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி !கவிஞர் மரபு மாமணி சங்கை வீ செயராமன் எழுதிய" பெரியார் ,அண்ணா ,கலைஞர் மூவர் பரணி  நூல் வெளியீட்டு விழா.படங்கள் இனியநண்பர் கவிஞர் கு.கி.கங்காதரன் கை வண்ணம்கருத்துகள்