சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு இலண்டனிலிருந்து வருகை தந்த முகநூல் நண்பர் சாமுவேல் வேந்தர் கோன் அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி மனதில் ஹைக்கூ நூல் வழங்கி வரவேற்ற வேளை

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு இலண்டனிலிருந்து வருகை தந்த முகநூல் நண்பர் சாமுவேல் வேந்தர் கோன் அவர்களை பொன்னாடைப் போர்த்தி மனதில் ஹைக்கூ நூல் வழங்கி வரவேற்ற வேளை .கருத்துகள்