மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இனிய நண்பர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எழுத்தாளர் சு .வெங்கடேசன் சிறப்புரை. மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நீதியரசர் மகாதேவன் சிறப்புரை . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இனிய நண்பர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எழுத்தாளர் சு .வெங்கடேசன் சிறப்புரை.
மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நீதியரசர் மகாதேவன் சிறப்புரை .
படங்கள்  கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்