படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

தலையிலும் கையிலும்
மனதிலும் சுமை
ஏழைகளின் வாழ்க்கை !

கருத்துகள்