இளந்தமிழர் இலக்கியப் பட்டறை எட்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழா ! இடம் .உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ,மதுரை . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

இளந்தமிழர் இலக்கியப் பட்டறை
எட்டாம் ஆண்டு நிறைவு விழா !
இடம் .உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ,மதுரை .
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்