மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜசேகர் இ .ஆ .ப . அவர்கள் முன்னிலையில் தர்மேந்திரா பிரதாப் யாதவ் இ .ஆ .ப . அவர்கள் தலைமையில் நடந்த கணிப்பாய்வு கூட்டம்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜசேகர் இ .ஆ .ப . அவர்கள் முன்னிலையில் தர்மேந்திரா பிரதாப் யாதவ் இ .ஆ .ப . அவர்கள் தலைமையில் நடந்த கணிப்பாய்வு கூட்டம்
கருத்துகள்