அழைப்பிதழ் ! மதுரை வடக்கு மாசி வீதி ,மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் 39 ஆம் ஆண்டு விழா கவியரங்கம் ,நூல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ்

அழைப்பிதழ்  !

மதுரை வடக்கு மாசி வீதி ,மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் 39 ஆம் ஆண்டு விழா கவியரங்கம் ,நூல்  வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் 

கருத்துகள்