மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த வழக்கறிஞர் மா .சங்கரபாண்டியனார் நினைவேந்தல் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த வழக்கறிஞர் மா .சங்கரபாண்டியனார் நினைவேந்தல் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்