கவிஞர் இரா .இரவியின் உரைகள் ,கவியரங்கக் கவிதைகள் கேட்டு மகிழுங்கள்கவிஞர் இரா .இரவியின் உரைகள் ,கவியரங்கக் கவிதைகள் கேட்டு மகிழுங்கள் 

https://www.youtube.com/watch?v=pb4mo7zYdp0&t=37s 

கருத்துகள்