மறைந்தும் மறையாது இலக்கிய உள்ளங்களில் என்றும் வாழும் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் ஐயா அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு இருப்பதால் கிருட்டிணகிரியில் நடக்க உள்ள விழாவில் பாச்சுடர் மணி விருது பெற நேரில் செல்லவில்லை .

மறைந்தும் மறையாது இலக்கிய உள்ளங்களில் என்றும் வாழும் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் ஐயா அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு இருப்பதால் கிருட்டிணகிரியில் நடக்க உள்ள விழாவில் பாச்சுடர் மணி விருது பெற நேரில் செல்லவில்லை .

கருத்துகள்