மகிழ்வான தகவல்.கவிஞர் இரா.இரவி. உலக மருத்துவர் தினத்தை முன்னிட்டு மருத்துவர்கள் பற்றி நான் எழுதிய கவிதை இன்று இரவு 9.05 மணிக்கு ஹலோ பண்பலை வானொலியில் முதுநிலை அறிவிப்பாளர் செல்வ கீதா அவர்களின் இனிமையான குரலில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது.


மகிழ்வான தகவல்.கவிஞர் இரா.இரவி. உலக மருத்துவர் தினத்தை முன்னிட்டு மருத்துவர்கள் பற்றி நான் எழுதிய கவிதை இன்று இரவு 9.05 மணிக்கு ஹலோ பண்பலை வானொலியில் முதுநிலை அறிவிப்பாளர் செல்வ கீதா அவர்களின் இனிமையான குரலில் ஒலிபரப்பாக உள்ளது.


கருத்துகள்