தமிழறிஞர் கவிமணி தேசிக வினாயகம் அவர்களின் 144 ஆவது பிறந்த நாள் மாலை அணிவித்து மரியாதை. எஸ்.எஸ். திருஞானம் கேவிஆர் பி.வரதராசன் கவிஞர் இரா.இரவி டி.வி. அழகர் மற்றும் பலர் உள்ளனர்

தமிழறிஞர் கவிமணி தேசிக வினாயகம் அவர்களின் 144 ஆவது பிறந்த நாள் மாலை அணிவித்து மரியாதை. எஸ்.எஸ். திருஞானம் கேவிஆர் பி.வரதராசன் கவிஞர் இரா.இரவி டி.வி. அழகர் மற்றும் பலர் உள்ளனர்.

கருத்துகள்