முருகன் விளம்பர நிறுவனம் உரிமையாளர் இனிய நண்பர் முருகன் அவர்களின் மகன் செல்வன் மோகன்குமார் -செல்வி கனிமொழி இணையரின் திருமண வரவேற்பில் இறையன்பு கருவூலம் நூல் வழங்கிய வாழ்த்திய வேளை.

முருகன் விளம்பர நிறுவனம் உரிமையாளர் இனிய நண்பர் முருகன் அவர்களின் மகன் செல்வன் மோகன்குமார் -செல்வி கனிமொழி இணையரின் திருமண வரவேற்பில் இறையன்பு கருவூலம் நூல் வழங்கிய வாழ்த்திய  வேளை.கருத்துகள்