தங்க ரீகல் திரையரங்கின் இயக்குனர் இனிய நண்பர் ரமேஷ் அவர்களின் மகன் செல்வன் பரத் கண்ணா- செல்வி ஜெய வர்ஷினி திருமண வரவேற்பில் இறையன்பு கருவூலம் நூல் வழங்கினேன் .உடன் இனிய நண்பர்கள் முனைவர் ஞா . சந்திரன் ,பாலா இராமலிங்கம் உள்ளனர் .


தங்க ரீகல் திரையரங்கின் இயக்குனர் இனிய நண்பர் ரமேஷ் அவர்களின் மகன் செல்வன் பரத் கண்ணா- செல்வி ஜெய வர்ஷினி திருமண வரவேற்பில் இறையன்பு கருவூலம் நூல் வழங்கினேன் .உடன் இனிய நண்பர்கள் முனைவர் ஞா . சந்திரன் ,பாலா இராமலிங்கம் உள்ளனர் .  
கருத்துகள்