கூடுதல் தலைமைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப.அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழில் சனிக்கிழமை தோறும் எழுதி வரும் " தோன்றியதென் சிந்தைக்கே.." வித்தியாசமான தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

கூடுதல் தலைமைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ.ஆ.ப.அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழில் சனிக்கிழமை தோறும் எழுதி வரும் " தோன்றியதென் சிந்தைக்கே.."  வித்தியாசமான தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

கருத்துகள்