புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் மதுரை சோமு நூற்றாண்டு விழா ! படங்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில்
மதுரை சோமு நூற்றாண்டு விழா !
படங்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி 

கருத்துகள்