புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் மதுரை சோமு நூற்றாண்டு விழா ! படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர் ,இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் குழுவினர்

புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில்
மதுரை சோமு நூற்றாண்டு விழா !
படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர் ,இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் குழுவினர்

கருத்துகள்