தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து வந்திருந்த இயேசு சபை மாணவர்களுக்கு கனல் ஓவியப் பயிற்சி ! இடம் புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி விடுதி

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து வந்திருந்த இயேசு சபை மாணவர்களுக்கு கனல் ஓவியப் பயிற்சி ! இடம் புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி விடுதிகருத்துகள்