ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா .இரவி !

தொடர்ந்து வா தொட்டு விடாதே 
வாகன வசனம் 
காதலனுக்கும் பொருந்தும் !

வாய்க்கொழுப்பால்
வாங்கிக்காட்டுவது  வாடிக்கையானது 
கருத்து கந்தசாமி நடிகைக்கு !

அசந்தா ஓவியம் 
அழகாய் பேசியது 
என்னவள் !

எல்லோரா ஓவியம் 
இனிதே இசைத்தது
என்னவள் !

நடந்து வந்தது 
உலக அதிசயம் 
என்னவள் !  

நிற்கும் திடிரென 
எனவே கவனம் 
பங்குத்தானி வண்டி !


கருத்துகள்