தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து வந்திருந்த இயேசு சபை மாணவர்களுக்கு கனல் படைப்பாற்றல் பயிற்சி !

தமிழகம்  முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் இருந்து வந்திருந்த இயேசு சபை மாணவர்களுக்கு கனல்  படைப்பாற்றல் பயிற்சி !


கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக