மதுரை வடக்குமாசி வீதியில் உள்ள மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி. வீரபாண்டியத் தென்னவன்அவர்களின் தலைமையில் கவியரங்கம்.முன்னிலை செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி !


மதுரை வடக்குமாசி வீதியில் உள்ள மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி. வீரபாண்டியத் தென்னவன்அவர்களின் தலைமையில் கவியரங்கம்.முன்னிலை செயலர் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்