மதுரையில் கோபால கிருட்ணன் யாதவர் மகளிர் கல்லூரியில் 4500 மாணவிகள் முன் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களை நடுவராகக் கொண்டு நடந்த பட்டிமன்றம்

மதுரையில் கோபால கிருட்ணன் யாதவர் மகளிர் கல்லூரியில் 4500 மாணவிகள் முன் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களை நடுவராகக் கொண்டு நடந்த பட்டிமன்றம்.
கருத்துகள்