நாள் 24.4.2019 இடம் மணியம்மை பள்ளி வடக்குமாசி வீதி மதுரை . இலக்கிய இணையர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் - தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் அறக்கட்டளை விழா !

 நாள் 24.4.2019 

இடம் மணியம்மை பள்ளி வடக்குமாசி வீதி மதுரை .

இலக்கிய இணையர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் - தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் அறக்கட்டளை விழா !

சிறப்புரை நீதியரசர் அரங்க .மகாதேவன் 

.இனியநண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்
  

கருத்துகள்