நிலா இலக்கிய மன்ற விழா ! இடம் ;மணியம்மை பள்ளி மதுரை . நாள் 19.4.2019. நிறுவனர் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் ! சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் மருத்துவர் அவ்வை மெய்கண்டான் ! படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

நிலா இலக்கிய மன்ற விழா ! 
இடம் ;மணியம்மை பள்ளி மதுரை 
நாள் 19.4.2019. 
நிறுவனர் கவிக்குயில் இரா .கணேசன் !
சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் மருத்துவர் அவ்வை மெய்கண்டான் !
படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் 
ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்
கருத்துகள்