மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் முத்தான மூன்று நூல்கள் அறிமுக விழா ! படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ கார்த்திகேயன் கை வண்ணம் --

மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் முத்தான மூன்று நூல்கள் அறிமுக விழா !
 படங்கள் 
 இனிய  நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் 
ரெ கார்த்திகேயன் கை வண்ணம் 

-- 

கருத்துகள்