படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஈடு இணையற்றது
இமயமும் தொடலாம்
தாயன்பால் !

கருத்துகள்