படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

பச்சைஓலை மேடையில் 
பசுங்கிளிகள்  
பேச்சுப் பயிற்சி 

கருத்துகள்