மனம் துள்ள வைக்கும் துளிப்பாக்கள் - ' ஹைக்கூ திலகம் ' கவிஞர்.இரா.இரவி.

கருத்துகள்