மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் முத்தான மூன்று நூல்கள் அறிமுக விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை வடக்கு மாசி வீதி மணியம்மை பள்ளியில் 
முத்தான மூன்று நூல்கள் அறிமுக விழா ! 
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !  


கருத்துகள்