பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் தலைமை ஆசிரியர் பணிநிறைவு செந்தூரன் அவர்களின் மகன் செல்வன் அரவிந்குமார் - செல்வி மாரீசுவரி திருமணத்தில் ஹைக்கூ 500 நூல் வழங்கியபோது

பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் தலைமை ஆசிரியர் பணிநிறைவு செந்தூரன் அவர்களின் மகன் செல்வன் அரவிந்குமார் - செல்வி மாரீசுவரி திருமணத்தில் ஹைக்கூ 500 நூல் வழங்கியபோதுகருத்துகள்