தமிழாற்றுப்படை ! அவ்வையார் ! தலைமை தமிழ்த் தேனீ முனைவர் பேராசிரியர் இரா .மோகன் ! கட்டுரை ஆற்றுவது கவிப்பேரரசு வைரமுத்து ! தொடக்கவுரை கபிலன் வைரமுத்து !

தமிழாற்றுப்படை !  

அவ்வையார் !

தலைமை தமிழ்த் தேனீ முனைவர் பேராசிரியர் இரா .மோகன் !

கட்டுரை ஆற்றுவது கவிப்பேரரசு வைரமுத்து !

தொடக்கவுரை கபிலன் வைரமுத்து !

நாள்  09.02.2019.    நேரம் மாலை6  மணி .

இடம் இராசா அண்ணாமலை மன்றம் ,பாரிமுனை .சென்னை .

இலக்கியத்தேன் பருக  !   இனியோரே வருக !

கருத்துகள்