இனிய நண்பர் புதுயுகன் ( இலண்டன் ) அவர்களின்" கனவும் வெற்றியும் பேசிக் கொண்டவை "நூல் வெளியிட்டு விழா ! விழா ஏற்பாடு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன்! படங்கள் இனிய நண்பர்கள், புகைப்படக் கலைஞர்கள் செந்தில் ,கார்த்திகேயன் கை வண்ணம் .

இனிய  நண்பர் புதுயுகன் ( இலண்டன் ) அவர்களின்" கனவும் வெற்றியும் பேசிக் கொண்டவை "நூல் வெளியிட்டு விழா ! 
விழா ஏற்பாடு தமிழ்த்  தேனீ முனைவர் இரா .மோகன்!
 படங்கள் இனிய நண்பர்கள், புகைப்படக் கலைஞர்கள் செந்தில் ,கார்த்திகேயன் கை வண்ணம் .

கருத்துகள்