கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் காமராசர் சிலைக்கு கவிஞர் இரா .இரவி மாலையிட்டார் .கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் அவர்கள் கொடி ஏற்றினார் . இனியநண்பர் புகைப்படக்கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்.


கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் காமராசர் சிலைக்கு கவிஞர் இரா .இரவி மாலையிட்டார் .கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் அவர்கள் கொடி ஏற்றினார் .

 இனியநண்பர் புகைப்படக்கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்.
கருத்துகள்