மூன்றாம் பார்வை அறக்கட்டளை நடத்தும் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதியில் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு கவிஞர் இரா .இரவி கொடி ஏற்றினார் .உடன் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி இயக்குனர் கோபி . படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக்கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம் --

மூன்றாம்   பார்வை அறக்கட்டளை நடத்தும் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதியில் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு கவிஞர் இரா .இரவி கொடி ஏற்றினார் .உடன்  அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி இயக்குனர் கோபி .
படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக்கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன்  கை வண்ணம்.


--

கருத்துகள்