இனிய நண்பர் புதுயுகன் ( இலண்டன் ) அவர்களின்" கனவும் வெற்றியும் பேசிக் கொண்டவை "நூல் வெளியிட்டு விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி ! விழா ஏற்பாடு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன்

இனிய நண்பர் புதுயுகன் ( இலண்டன் ) அவர்களின்" கனவும் வெற்றியும் பேசிக் கொண்டவை "நூல் வெளியிட்டு விழா ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

விழா ஏற்பாடு தமிழ்த்  தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் 

கருத்துகள்