மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் கவியரங்கம் . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர்,கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் கவியரங்கம் . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர்,கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்
கருத்துகள்