தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களின் சகோதரரின் மகன் செல்வன் ஓம் பிரகாஷ் -செல்வி சிவரஞ்சனி திருமணத்தில்

தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களின் சகோதரரின் மகன் செல்வன் ஓம் பிரகாஷ் -செல்வி சிவரஞ்சனி திருமணத்தில் உலகத் திருக்குறள் பேரவையின் கௌரவத் தலைவர் கார்த்திகேயன் மணிமொழியன் அவர்கள் ,திரு .அசோக் ராஜ் ,இலக்கிய இணையர் ஆகியோருடன் நான்.கருத்துகள்