கண்களுக்கு குளிர்ச்சி மனதிற்கு மகிழ்ச்சி இயற்கையின் காட்சி ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கண்களுக்கு குளிர்ச்சி
மனதிற்கு மகிழ்ச்சி
இயற்கையின் காட்சி !
படங்கள்  கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்