22.12.2018 அன்று மாலை சென்னையில் நடைபெற்ற முதுமுனைவர்.வெ.இறையன்பு அவர்களின் 100ஆவது நூல் 'மூளைக்குள் சுற்றுலா' நூல் வெளியீட்டு விழா சில காட்சிகள் .

22.12.2018 அன்று மாலை சென்னையில் நடைபெற்ற முதுமுனைவர்.வெ.இறையன்பு அவர்களின் 100ஆவது நூல் 'மூளைக்குள் சுற்றுலா' நூல் வெளியீட்டு விழா சில காட்சிகள் .


கருத்துகள்