22.12.2018 அன்று மாலை சென்னையில் நடைபெற்ற முனைவர்.வெ.இறையன்பு அவர்களின் 100ஆவது நூல் 'மூளைக்குள் சுற்றுலா' நூல் வெளியீட்டு விழாவில் நீதியரசர் சந்துரு ,சுற்றுலாத் துறை ஆணையர் பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .இனிய நண்பர் முனைவர் சந்திரன் .

22.12.2018 அன்று மாலை சென்னையில் நடைபெற்ற முனைவர்.வெ.இறையன்பு அவர்களின் 100ஆவது நூல் 'மூளைக்குள் சுற்றுலா' நூல் வெளியீட்டு விழாவில் நீதியரசர் சந்துரு ,சுற்றுலாத் துறை ஆணையர் பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .இனிய நண்பர் முனைவர் சந்திரன் .
கருத்துகள்