புகழ் பெற்ற வானதி பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக கவிஞர் இரா .இரவியின் 19 வது நூல் 'ஹைக்கூ 500 ' வெளிவர உள்ளது .தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் ,பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ஆகியோரின் அற்புத அணிந்துரையுடன், 100 படங்களுக்கு 500 ஹைக்கூ கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன

புகழ்  பெற்ற  வானதி பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக கவிஞர் இரா .இரவியின் 19 வது நூல் 'ஹைக்கூ 500 ' வெளிவர உள்ளது .தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் ,பாவலர் புதுவைத்   தமிழ்நெஞ்சன் ஆகியோரின் அற்புத அணிந்துரையுடன், 100  படங்களுக்கு 500 ஹைக்கூ கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன 


கருத்துகள்