மதுரையின் பெருமைகளில் ஒருவராகியவர், மதுரை யாதவா கல்லுரியில் பயின்றவர், தமிழ்ஆர்வலர், தமிழ்மொழி ஆய்வாளர், பல நூல்களின் ஆசிரியர் ,சிறந்த பேச்சாளர், செயல்திறன் மிக்கவர், பண்பாளர் ,நேர்மையான அரசு உயர் அலுவலர், தலைமைச் செயலர் திரு ஆர் .பாலகிருஷ்ணன் இ .ஆ .ப .அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள் ! கவிஞர் இரா .இரவி

மதுரையின் பெருமைகளில் ஒருவராகியவர், மதுரை யாதவா கல்லுரியில் பயின்றவர், தமிழ்ஆர்வலர், தமிழ்மொழி ஆய்வாளர், பல நூல்களின் ஆசிரியர் ,சிறந்த பேச்சாளர், செயல்திறன் மிக்கவர், பண்பாளர் ,நேர்மையான அரசு உயர் அலுவலர், தலைமைச் செயலர் திரு ஆர் .பாலகிருஷ்ணன் இ .ஆ .ப .அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள் !
கவிஞர் இரா .இரவி 
  

கருத்துகள்