மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவை கவியரங்கம் . தலைமை கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் . நாள் ;25.11.2018. (3)

மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவை கவியரங்கம் .
தலைமை கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் .
நாள் ;25.11.2018.
இடம்; மதுரை வடக்குமாசி வீதி மணியம்மை பள்ளி .
. தனித்தமிழ் எழுத்து இயக்கத்தின் இரண்டாவது கவியரங்கத்தில் 'தலைப்பு கட்டமைப்புத் தமிழ்மொழியின் கவசத்தை உடைக்காதே!'
இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்
கருத்துகள்