சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அம்மன் சன்னதி காந்தியடிகள் சிலையில் அவரது பிறந்த நாள் கரிமேடு காமராசர் சான் மோசசு தலைமையில் கொண்டாப்பட்டது .காந்தியடிகள் பற்றிய துளிப்பாக்கள் வாசித்தேன் . படம் அலைபேசி வழி இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அம்மன் சன்னதி காந்தியடிகள் சிலையில் அவரது பிறந்த நாள் கரிமேடு காமராசர் சான் மோசசு தலைமையில் கொண்டாப்பட்டது .காந்தியடிகள் பற்றிய துளிப்பாக்கள் வாசித்தேன் .

படம்  அலைபேசி வழி  இனிய நண்பர்  ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.






























கருத்துகள்