தமிழக அரசு சுற்றுலாத்துறை சார்பாக அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் ஏழை, எளிய மாணவ மாணவிகளை சுற்றுலாவுக்கு அழைத்து செல்ல புதிய திட்டம் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது

தமிழக அரசு சுற்றுலாத்துறை சார்பாக அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் ஏழை, எளிய மாணவ மாணவிகளை சுற்றுலாவுக்கு அழைத்து செல்ல புதிய திட்டம் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது. madurai area government school go for tour - https://www.vikatan.com/news/tamilnadu/141202-madurai-area-government-school-go-for-tour.html

கருத்துகள்