மதுரை மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் நடந்த கவியரங்கம்.இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.

மதுரை மணியம்மை பள்ளியில் மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் தலைவர் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் நடந்த கவியரங்கம்.இனிய நண்பர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்.


கருத்துகள்